• امکانات:

  • انواع پنل با سرعت های مختلف

  • برداشت هر نوع ارز

  • واریز انواع ارز دیجیتال

  • امکان ایجاد درگاه بانکی

  • امکان زیرمجموعه گیری

  • امکان ارتباط با زیرمجموعه ها و معرف

  • امکان ایجاد حداقل موجودی برای برداشت

  • دریافت اطلاعات کامل از کاربر

  • امکان ویرایش کاربران

  • نمایش مجموع واریز ها و برداشت ها

سفارش