• امکانات:

 • فروش محصولات دانلودی و پستی

 • امکان ایجاد مالکیت برای هر محصول(درصد مشخصی به حساب کاربر خاصی واریز شود)

 • گرفتن حق عضویت

 • پورسانت برای عضویت و همکاری در فروش محصولات

 • لینک زیرمجموعه گیری برای کاربر

 • ارتباط با معرف برای کاربر

 • ارتباط با زیرمجموعه ها برای کاربر

 • محدودیت برداشت برای کاربر

 • امکان تمدید عضویت

 • درگاه بانکی

 • عضویت اجباری در کانال و گروه

 • پنل کاربری شامل:

 • نام و نام خانوادگی

 • کد کاربری

 • درآمد قابل تسویه

 • تعداد کاربران معرفی شده

 • شروع عضویت

 • پایان عضویت

 • تنظیمات:

 • ثبت مشخصات

 • ثبت شماره کارت و شماره شبا

 • ثبت شماره تماس

 • ثبت نام بانک

 • امکانات مدیریت:

 • اعلان عضویت موفق

 • اعلان خرید ها و سفارشات

 • اعلان برداشت ها

 • مدیریت کاربران

سفارش