• امکانات:

 • ماین از طریق cpu

 • کوتاه کننده لینک

 • لینک زیرمجموعه گیری

 • افزایش موجودی

 • امکان برداشت

 • ایجاد تیکت

 • تنظیمات حساب کاربری

 • تائید ثبت نام

 • مدیریت:

 • درخواست های برداشت

 • امان بازگشت وجه و تسویه حساب

 • مدیریت کاربران 

 • ویرایش گاربران

 • پاسخگویی به تیکت ها

 • امکان مشخص کردن ارزش هر ۲۵۶هش

 • تنظیم مقدار پورسانت زیرمجموعه ها

سفارش