• امکانات:

 • خرید انواع ارز

 • فروش انواع ارز

 • محاسبه قیمت لحظه ای

 • نمودار قیمت ساعتی روزانه هفتگی و…

 • احراز هویت

 • تعیین موجودی

 • تعیین قیمت دلار در خرید و فروش

 • قیمت ریالی

 • تعیین قیمت دلار

 • ماشین حساب

 • اطلاع رسانی از طریق ایمیل

 • تائید ایمیل برای ورود

 • تعیین حداقل و حداکثر مقدار برای خرید و فروش

سفارش